Wenst u in 2021 uw droomwoning te (ver)bouwen? Dan zal u met enkele nieuwe wetswijzigingen rekening dienen te houden in de uitwerking ervan, wij maken voor u een beknopt overzicht.

Koopt of erft u een woning die niet aan de energienorm, opgelegd door de Vlaamse overheid wordt opgelegd, dan bent gehouden om binnen de 5 jaar na verwerving van het eigendom minstens 3 energiebesparende renovatiewerken door te voeren. Hierbij denken we aan dak-, spouw-, gevel, vloerisolatie, hoogrendementsglas,  veranderen van verwarmingssysteem, …

Daarenboven zal het vanaf 2021 niet meer toegelaten zijn om het eigendom nog van een niewe stookolieketel te voorzien, dit zowel bij nieuwbouw als grondige renovatie.

Bijkomend is dat nieuwe woningen die gelegen zijn in een verkaveling, wat vaak projecten zijn die door een bouwpromotor worden uitgevoerd, niet meer op het aardgasnet mogen worden aangesloten. De verwarming zal dan door een warmtepomp of een aansluiting op een warmtenet dienen te gebeuren.

Als de woning volledig gesloopt en herbouwd wordt kan u vanaf 2021 van een gunstiger BTW-tarief genieten. Vanaf dan zal het verlaagde BTW-tarief, dat nu slechts in 32 centrumsteden (voor Vlaanderen: Aalst, Antwerpen, Brugge, Dendermonde, Gent, Genk, Hasselt, Kortrijk, Leuven, Mechelen, Oostende, Roeselare en Sint-Niklaas.) van toepassing is uitgebreid worden over het ganse land. Dit geeft u een voordeel van 15% mocht u de woning slopen en heropbouwen.

Wordt er een nieuwe woning gebouwd spreken we van nieuwbouw en zijn er ook enkele grote verandereingen aan de horizon. De BEN-norm (Bijna Energie Neutraal) wordt verplicht waardoor de woning aan de EPB-eisen (EnergiePrestatie Binnenklimaat) moet voldoen. Hieronder vallen een maximum E-peil van 30 en een S-peil van 31. Is uw E-peil te hoog mag u zich aan een boete verwachten.