Het elektriciteitsattest is een essentieel stuk bij de verkoop van uw eigendom. De keuring van de elektrische installatie van uw woning is namelijk verplicht. Een installatie die slecht onderhouden is, verouderd is of gebreken vertoont kan grote risico’s met zich meebrengen.

De verkoper dient een verslag van de elektrische keuring aan de koper te kunnen voorleggen en dit verslag dient uiterlijk bij de akte aanwezig te zijn. Het attest is 25 jaar geldig. Werden er aan de installatie belangrijke wijzigingen uitgevoerd of is het attest ouder dan dan 25 jaar dan zal er een nieuwe keuring opgesteld moeten worden.

Het verslag wordt opgesteld door een erkend keuringsbureau nadat zij ter plaatste een controleonderzoek hebben uitgevoerd waarbij de installatie conform of niet conform wordt bevonden.

De verkoper heeft enkel de verplichting het attest aan de koper over te maken. Deze verplichting houdt niet in dat de elektrische installatie volledig conform verklaard moet zijn. De koper moet enkel tijdig geïnformeerd worden omtrent de staat van de installatie.

Indien blijkt dat de installatie niet in orde is, dient deze door de koper in orde gebracht te worden.

Hierbij moet men rekening houden met de datum van ingebruikname van de installatie:
– bij een installatie in gebruik genomen voor 01.10.1981heeft de koper 18 maanden tijd;
– bij een installatie in gebruik genomen na 01.10.1981heeft de koper 12 maanden tijd.

Mochten deze termijnen overschreden worden kan de koper steeds een gemotiveerde aanvraag indienen om uitstel aan te vragen bij de FOD Economie (info.eco@economie.fgov.be).

Zodra de installatie in orde gebracht is dient de koper deze installatie te laten herkeuren door een erkend keuringsbureau.

TIP: Laat hetzelfde erkend keuringsbureau dat de eerste keuring opgesteld heeft ook de herkeuring doen.