Het postinterventiedossier (PID) bevat alle stukken en documenten die relevant zijn om het bouwwerk technisch te ontleden. Het kan gezien worden als het medische dossier van uw eigendom. Het is in werking getreden op 1 mei 2001 voor bouwwerken aan een eigendom.

Bij kleine verbouwingswerken mag u als eigenaar het postinterventiedossier zelf samenstellen. Indien er een bouwvergunning aangevraagd dient te worden zal het postinterventiedossier worden opgesteld door de architect of veiligheidsco├Ârdinator.

In het postinterventiedossier zijn doorgaans volgende zaken opgenomen:

  • gegevens van de architect en aannemer(s) die betrokken waren bij de bouw van het eigendom
  • lastenboek
  • plannen
  • schema’s
  • facturen

Mocht het postinterventiedossier zoek geraakt zijn bij verkoop zal de verkoper dienen in te staan voor het opnieuw samenstellen van het postinterventiedossier.