Wanneer is een schatting van een erkend expert, waardevol?

BIJ VERKOOP

Als verkoper is het kennen van de huidige marktwaarde van uw goed van essentieel belang om een vlotte en correcte verkoop te laten plaatsvinden.

BIJ AANKOOP

Voor het kopen van een onroerend goed wenst u als koper niet teveel te betalen. Laat het vastgoed door ons taxeren, zo weet u de correcte marktprijs en kan u goed geïnformeerd onderhandelen.

BIJ AANVRAAG KREDIET

Bij het ontlenen van geld bij een kredietinstelling zal deze steeds naar zekerheid streven. Veel banken vragen daarom bij een aankoop of een renovatieproject een waardebepaling te laten uitvoeren om zo een garantie te krijgen. Het schattingsverslag is een belangrijk document dat invloed heeft op het maximaal te ontlenen bedrag en het tarief dat de bank zal toestaan.

BIJ INBRENG IN VENNOOTSCHAP

Een correcte weging van een onroerend goed is essentieel bij inbreng in een vennootschap. Afhankelijk van de functie van het onroerend goed dienen hierop registratierechten betaald te worden. Een correcte waardebepaling laat u toe om een juiste prijs op de registratierechten te zetten, de waarde van de onderneming te bepalen alsook de afschrijving van het onroerend goed aan de fiscus te staven.

BIJ ECHTSCHEIDING

Een echtscheiding is vaak een heel zware beslissing en dus is het beter alle discussie te vermijden. Met een officieel schattingsverslag hebben partijen een realistische prijs bekomen waardoor een correcte verdeling mogelijk wordt gemaakt.

BIJ NALATENSCHAP

Bij een overlijden dienen de erfgenamen erfbelastingen te betalen op de nalatenschap. Deze successierechten worden berekend volgens de omvang van de nalatenschap alsook de verwantschap tussen overledene en erfgenamen.

De waarde van het vastgoed binnen de nalatenschap is dus mede bepalend voor de te betalen successierechten. Met een correcte schatting door een expert vermijdt u later bijkomende boetes en intresten.

Welke documenten komen van pas bij een schatting?
 • De eigendomstitels
  Notariële akte(n) met hun eventuele verzwaringen (erfdienstbaarheden, huurcontracten, opstal…).
 • De bouwplannen/verbouwplannen
  Opmetingsplannen van alle aanwezige of nog op te richten constructies (indien mogelijk in pdf formaat).
 • Kadastraal inkomen

  De uittreksels van het afgelopen jaar, het kadastraal plan + de legger, lijst eigenaars, enz.

 • Technieken

  Indien er speciale, uitzonderlijke of luxueuze technieken aangewend worden: de facturen of bestekken, evenals niet zichtbare of waarneembare verbeteringen aan het gebouw die een meerwaarde kunnen betekenen (paalfunderingen, gebogen beglazing, brandwerende constructies op maat, …).

 • Geplande werken
  Een beschrijving + raming van de verbouwingen (indeling, afwerkingsgraad, enz.).
 • Keuringsattesten
  Elektriciteit, EPC attest, liften, elektrische installaties, enz.
 • Beschermde goederen
  Indien het om beschermde goederen gaat: de nodige gegevens m.b.t. de bescherming.

CONTACT