De Vlaamse Regering tracht zo snel mogelijk al het aanwezige asbest in Vlaamse gebouwen, die gebouwd zijn voor 2001, in kaart brengen om Vlaanderen uiterlijk tegen 2040 asbestveilig te maken.

Hierdoor wordt in 2022 een asbestattest verplicht bij de verkoop van gebouwen met een bouwjaar van voor 2001. Uiterlijk tegen 2032 zou iedere eigenaar over een asbestattest moeten beschikken. Ook bij verhuur is de eigenaar, die over een asbestattest beschikt, verplicht om een kopie te bezorgen als er nieuwe huurders hun intrek in het pand nemen.

Een gecertificeerd asbestdeskundige zal een inventarisatie voor een geldig asbestattest kunnen uitvoeren door middel van een gebouwinspectie ter plaatse. Hierbij worden de gegevens via een webtoepassing aan het OVAM aangeleverd die aan de hand van de ingevoerde informatie een asbestattest afleveren.

Een asbestattest beschrijft en inventariseert welke materialen of onderdelen van het gebouw asbest bevatten, wat de staat van het asbest is en hoe het veilig kan beheerd of verwijderd worden. De inventarisatie gebeurt “niet-destructief” waardoor er enkel de rechtstreeks waarneembare asbest, die een risico kunnen vormen bij het dagdagelijks gebruik van het gebouw, beschreven worden.

Momenteel zijn de regelgevende bepalingen voor de invoering van het asbestattest en het certificatiesysteem in voorbereiding (wijziging Vlarema). In de loop van 2021 is de publicatie via een gewijzigd Materialendecreet en Vlarema voorzien. Pas na deze publicaties kunnen certificatie-instellingen formeel erkend worden en certificaten uitreiken.