Als erkende vastgoedmakelaar, erkend door het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars (B.I.V.), dienen wij op regelmatige basis de schoolbanken en boeken in te duiken voor onze permanente vorming. We volgen het de laatste trends, nieuwe wetgevingen e.d. nauwlettend op de voet op.

We trachten deze voor u, als eigenaar, verhuurder of huurder, om te zetten naar verhelderende posts op in onze blog en op onze social media.

Het EPC geeft de energiezuinigheid van een eigendom weer. Dit wil zeggen hoe lager het cijfer hoe beter de score. Een EPC wordt opgesteld door een energiedeskundige type A en heeft een geldigheid van 10 jaar. Wil je in de nabije toekomst je eigendom verkopen en heb je een EPC van voor 1 januari 2019, zal je vanaf 1 januari 2022 een nieuw EPC moeten laten opstellen. Indien je recent werken hebt laten uitvoeren die
Het elektriciteitsattest is een essentieel stuk bij de verkoop van uw eigendom. De keuring van de elektrische installatie van uw woning is namelijk verplicht. Een installatie die slecht onderhouden is, verouderd is of gebreken vertoont kan grote risico’s met zich meebrengen. De verkoper dient een verslag van de elektrische keuring aan de koper te kunnen voorleggen en dit verslag dient uiterlijk bij de akte aanwezig te zijn. Het attest is 25 jaar geldig. Werden er
De Vlaamse Regering tracht zo snel mogelijk al het aanwezige asbest in Vlaamse gebouwen, die gebouwd zijn voor 2001, in kaart brengen om Vlaanderen uiterlijk tegen 2040 asbestveilig te maken. Hierdoor wordt in 2022 een asbestattest verplicht bij de verkoop van gebouwen met een bouwjaar van voor 2001. Uiterlijk tegen 2032 zou iedere eigenaar over een asbestattest moeten beschikken. Ook bij verhuur is de eigenaar, die over een asbestattest beschikt, verplicht om een kopie te
Het postinterventiedossier (PID) bevat alle stukken en documenten die relevant zijn om het bouwwerk technisch te ontleden. Het kan gezien worden als het medische dossier van uw eigendom. Het is in werking getreden op 1 mei 2001 voor bouwwerken aan een eigendom. Bij kleine verbouwingswerken mag u als eigenaar het postinterventiedossier zelf samenstellen. Indien er een bouwvergunning aangevraagd dient te worden zal het postinterventiedossier worden opgesteld door de architect of veiligheidscoördinator. In het postinterventiedossier zijn
Wenst u in 2021 uw droomwoning te (ver)bouwen? Dan zal u met enkele nieuwe wetswijzigingen rekening dienen te houden in de uitwerking ervan, wij maken voor u een beknopt overzicht. Koopt of erft u een woning die niet aan de energienorm, opgelegd door de Vlaamse overheid wordt opgelegd, dan bent gehouden om binnen de 5 jaar na verwerving van het eigendom minstens 3 energiebesparende renovatiewerken door te voeren. Hierbij denken we aan dak-, spouw-, gevel,